Aktuality


OKNÁ DO ROZPRÁVOK

Projekt OKNÁ DO ROZPRÁVOK pokračuje ďalším výtvarným spracovaním nástenných malieb na motívy súčasných animovaných rozprávok. Projektom chceme rozšíriť hranice detského sveta fantázie v priestoroch kliniky detskej hematológie a onkológie na oddelení malých detí v Bratislave.

Je veľmi dôležité v akom prostredí sa nachádzajú a zotavujú detskí pacienti počas liečby, po náročných zákrokoch a ďalších terapiách, preto projekt OKNÁ DO ROZPRÁVOK je v prvom rade určený tým najmenším. Zároveň však chceme rozveseliť dušu aj rodičom, ktorí trávia všetok svoj čas na oddelení po boku svojich detí, aby ich podporili láskou a energiou. Samozrejme, že nezabúdame ani na kompletný personál oddelenia, ktorý je často vystavovaný ťažkej a psychicky náročnej práci. Máme túžbu pomaľovať a farbami rozohriať chladný sterilný priestor chodieb na oddelení malých detí.

Projekt OKNÁ DO ROZPRÁVOK bude plniť aj ďalšiu významnú úlohu a tou bude tzv. ART TERAPIA.


Technická časť projektu a dôležité informácie:

Miesto realizácie: Klinika detskej hematológie a onkológie, oddelenie malých detí DFNsP, Limbová 1, 833 44 Bratislava
Organizátor: o. z. PUART GALLERY
Realizátor malieb: Roman Hvizdák
Predlohy: rozprávkové námety pre nástenné maľby si určili deti, rodičia a personál nemocnice
Počet malieb: 15 nástenných malieb
Výška diel: 100 cm - rovnaká pre všetky maľby
Dĺžka diel: 2ks - 100 cm, 2ks – 115 cm, 7ks – 120 cm, 1ks – 130 cm, 1ks – 150 cm, 1ks – 200 cm, 1ks – 260 cm
Farby: ekologické, zdravotne nezávadné, vodou riediteľné akrylové, umývateľné
Trvanie projektu: do konca decembra 2014

Aj Vy nám môžete pomôcť. Kontaktujte nás emailom romanhvizdak@gmail.com alebo telefonicky +421 910 191 898

Informácie o organizácii PUART GALLERY a jej činnosti môžete vidieť na www.puart.sk